V marketingu sa často stretneme s pojmom PR, čo je v pôvodnom anglickom znení Public Relations. A niekto už možno vie, že tento pojem do…