Príjem zo zamestnania neznamená nezávislosť

Po niekoľkých rokoch sa však začalo ukazovať, že všetko nie je úplne ideálne. Vlastniť síce pekné príjmy, zaujímavé joby, kupovať si drahé hračky, ale nejako nezostávalo času, aby si človek skutočne užil jeden druhého, o priateľoch a rodine ani nehovorím. Jednoducho sme stále v robote. Je možné pracovať aj za tretinové peniaze, ale na polovičný úväzok. Taká možnosť, samozrejme je ale nie je to moc reálne. Je podstatné povedať si, že je potrebné vytvárať si naše vlastné možnosti.
A na to sú stanovené 2 základné pravidlá:

smlouvy.jpg

Naše peniaze musia pracovať pre nás, nie naopak. Treba ich teda investovať do produktívnych investícií. Na to, aby sme žili spokojný, komfortný a produktívny život, nemusíme minúť všetko, čo zarobíme.
Našim finančným cieľom je vybudovať taký veľký kapitál, aby výnosy z neho pokrývali všetky naše základné potreby, a my sa tak konečne stali pánmi svojho vlastného času. Rozhodnutie stať sa skutočne finančne nezávislými.

podnikatel.jpg

Neverte známym porekadlám
Stará ľudová múdrosť hovorí, že čas sú peniaze. Vychádza z toho, že času je málo, je vzácny, a preto je ako peniaze, ktorých je tiež málo a tiež sú vzácne.
Ako mnoho iných ľudových múdrostí, ani táto nie je pravdivá. Peňazí si totiž môžete zarobiť, koľko potrebujete. Čas, ktorý je vám daný, nepredlžíte nijako. Preto je nesmierne dôležité, ako a s kým svoj čas trávite.
V roku 2011 vydal Karl Pilemer knihu 30 lessons for living, do ktorej zhrnul výsledky prieskumu medzi americkými seniormi. Jedna z vecí, ktorú títo ľudia na konci svojho života ľutujú najviac je, že boli príliš zaneprázdnení prácou, a nevenovali sa viac veciam, na ktorých im skutočne záležalo – rodine, priateľom, koníčkom, užívaniu života. Jednoducho nemali na to čas. Starí ľudia často bývajú na okraji nášho záujmu a myslíme si, že nám už nemajú čo povedať, ale navrhujem, aby sme sa z tohto poučili. Ďalšia ľudová múdrosť hovorí, že peniaze sú príčinou všetkého zla. Ani táto nie je pravdivá. Ak budete svoj lifestyle a svoje financie riadiť rozumne, peniaze vám pomôžu získať väčšiu kontrolu nad svojim časom, a žiť život tak, ako ste si vždy predstavovali. Je to len a len na vás a na vašej aktivite a dobrej vôle žiť plnohodnotný život.