Podnikanie má svoje pravidlá a asi každý vie, že sú to tiež mnohé úradné a administratívne úkony a byrokratické záležitosti, ktoré si musí každý podnikateľ plniť. A obzvlášť sa s byrokraciou bude stretávať pri zakladaní firmy, kedy dokonca musí počítať s tým, že úradné záležitosti budú jeho hlavnou záležitosťou, obchodné transakcie a podnikanie, to bude zatiaľ vedľajšie.

Čas, podnikateľ

Začínajúci podnikateľ tento fakt možno bude rešpektovať a vlastne ani nemá na výber. Ale skúsenejší biznismen, ktorý pred sebou vidí viac príležitostí a finančne zaujímavých možností, ktorý už má skúsenosti so zakladaním firmy a vie, že to nie je záležitosť hotová na počkanie, taký už pri najbližšej príležitosti volí spravidla inú možnosť. Ak k rozšíreniu svojho pôsobenia potrebuje spoločnosť s ručením obmedzeným, túto radšej kúpi, než by ju zakladal.

Aký je k tomu dôvod?

Kúpa založenej obchodnej spoločnosti je najlepším riešením v prípade, ak podnikateľa k jeho plánovaným cieľom tlačí čas. Teda ak ide o mnohé potenciálne obchodné záležitosti, ktorých by sa však mal ideálne chytiť čo najskôr. A zalozenie sro svojpomocne by predstavovalo časovo, ale aj administratívne najkomplikovanejšie riešenie. Tou cestou teda musí byť iba kúpa hotovej eseročky.

Obchodné stretnutie

Spoločnosť s ručením obmedzeným sa dá získať rýchlo

Aj z tohto dôvodu ide v prípade s.r.o. o podnikateľskú formu, o ktorú je najväčší dopyt. Založená spoločnosť s ručením obmedzeným sa predá na nového konateľa tým, že sa na tohto prepíše jej obchodný podiel. Nový vlastník potom môže konať v mene tohto podnikateľského subjektu.

Teda môže so svojou čerstvo získanou spoločnosťou vykonávať obchodné aktivity. A všetko bude právne v poriadku.

  • Pretože založená s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri a bolo pri nej zaplatené základné imanie.
  • Mnohé z týchto spoločností na predaj sú tiež registrovanými platcami DPH.