Muži

Bez nich je nám ťažko a keď ich máme pri sebe, niekedy si chceme zas od nich trocha oddýchnuť.  V živote to […]

Muž pre mňa

Každá máme inú predstavu. Súvisí to s rôznymi vplyvmi: S vekom S vzdelaním S rodinným príkladom So skúsenosťou Iný pohľad na priateľa má deva […]