Elektro

Domáci kuchynský robot

Máme dve možnosti- zapratáme do roboty celú rodinu a vytvoríme kompaktný mnohofunkčný robot. Jeden bude krájať ovocie, ďalší miešať vajcia s cukrom […]

Elektronické cigarety

Elekteonické cigarety, elektocogarety, zdravšie cigarety. Toto je pár názvov, ktorými sa najčastejšie označujú. Tento druh cigarety bol vyvinutý v Číne v roku […]