Základom úspešného internetové marketingu je pravidelná aktivita, využitie online nástrojov a prostriedkov k lepšiemu zviditeľneniu a samozrejme vlastná webová stránka, na ktorej by nemal chýbať blog a rastúca návštevnosť.

A tieto všetky faktory spolu vzájomne súvisia. Logicky aby sme dosiahli návštevnosť, musíme tvoriť relevantný a zaujímavý obsah, v neposlednom rade pracovať s dostupnými internetovými nástrojmi a hlavne zviditeľniť našu činnosť pred masou potenciálnych záujemcov, ale hľadieť takisto na individuálny kontakt so zákazníkom.

online marketing, žena a muž

Aby sme ovplyvnili tieto faktory, máme na výber hneď niekoľko možností.

Online marketing seo sa stará primárne a vašu vyššiu pozíciu v internetových vyhľadávačoch, k akým sa radí napríklad Google. Vďaka tejto optimalizácii pre vyhľadávače dokážete získať vyššiu pozíciu v organických výsledkoch, čo so sebou prinesie efektívnu viditeľnosť pre potenciálnych záujemcov o obsah, ktorý ponúka váš web. Čiže takisto možných záujemcov o služby alebo produkty, ktoré na tomto webe predávate.

klávesnica, podnikateľ

Za získanú pozíciu v organických výsledkoch sa neplatí, je získaná prirodzene, pretože vďaka optimalizácii hráte podľa pravidiel, ktoré určuje vyhľadávač. Ide o to, aby napr. Google a jeho „googleboti“ označili váš web za relevantný, kvalitný a navštevovaný, čím ho budú posúvať na vyššie miesta vo výsledkoch k hľadaným kľúčovým slovám. Vyššie miesto vo vyhľadávači následne značí fakt, že si vás všimne veľa užívateľov, čo sa zaoberajú konkrétnou tematikou. Posilníte tým váš brand a zároveň je veľmi pravdepodobné, že získate rastúcu návštevnosť, ktorá bude prameniť práve z vyhľadávačov.

Okrem týchto faktorov je vhodné myslieť na aktivitu na sociálnej sieti. Tá je doménou dnešnej doby a 24/7 sa tam zgrupuje veľa ľudí. Dajte im preto vždy vedieť, čo máte nové a čo by ich malo zaujať.

Netreba však zabúdať ani na starý dobrý e-mail marketing. Jeho princíp a silná stránka spočíva hlavne v individuálnom, osobnejšom kontakte. Základom je databáza e-mailových adries skupiny potenciálnych zákazníkov a tvorba zaujímavých noviniek.