Svet vzťahov u predškolákov je  rôzny. Sú to priatelia, nezbedníctva, hádky, zosúladenie, urazenie, žiarlivosť. Všetko pokračuje prirodzeným spôsobom, bez prejavov falošnosti a pokrytectva, ktoré sú pre dospelých typické . Detská dušička je priama a neskazená. Avšak emocionálne napätie a konflikty v oblasti detských vzťahov sú oveľa silnejšie ako u dospelých. Možno povedať bez preháňania, že v každej skupine detičiek, najmä v starších predškolských rokoch, rodičia  pozorujú komplexný a niekedy dramatický obraz medziľudských vzťahov detí. 
Treba im vybrať rôzne hry doma aj v škôlke, ktoré umožnia deťom nájsť spoločný jazyk, naučiť sa počuť a ​​počúvať sa a pozitívne sa naladiť.
Zábava detí to nie je veru iba hra. Jej cieľ je oveľa hlbší . Hra pomáha rozvíjať :

pouštění draků

  • Telesné schopnosti
  • Pohybové zručnosti
  • Jemnú motorika
  • Logické myslenie
  • Tvorivosť
  • Fantáziu

Čo je ale oveľa dôležitejšie, hra v kolektíve , alebo aspoň vo dvojici naučí dieťa :

  • Tolerantnosti
  • Empatie
  • Spolupráce

 šmoula

Naučí dieťa prehrávať aj vyhrávať, komunikovať s priateľom aj s protivníkom. Je teda nutnosťou v živote dieťaťa.
Nie je to len hra- ako v prípade počítačových hier. Keď má dieťa 10 životov a o nič vážne sa nejedná. Je to stretnutie s konkrétnym živým jedincom, ktorého trápia radosti aj starosti. Aj bolesť je tu naozajstná. Nevychováme tak z dieťaťa necitlivého tvora, ale mysliacu empatickú bytosť. To je to najdôležitejšie.
Dieťa sa naučí vyhrávať a tešiť sa z toho , ale aj prehrávať bez prehnaných emócii. Sledujme svoje dieťa pri hre s ostatnými deťmi. Tam najskôr zistíme, aké dieťa máme a čo je potrebné ešte vysvetľovať a zvládnuť tak, aby bolo súčasťou kolektívu. Aby nemalo tendenciu sa vyvyšovať, ale ani sa podceňovať.
 Výchova je vecou zodpovednosti a lásky zároveň. Je to úloha náročná, ťažká a krásna zároveň.