Ako sa z obrovských a nudne pôsobiacich strojov využívaných vo vedeckom priemysle stal šikovný, zábavný a praktický nástroj malých rozmerov, ktorý dnes vlastní každá domácnosť a operujú s nimi už aj malé deti? Počítače sú asi najdôležitejším nástrojom dnešnej doby a to nielen vo firmách, ale aj pre jednotlivcov.

retro počítač

Koncom 70-tych a začiatkom 80-tych rokov mali počítače podobu, aká by nám dnes už bola cudzia, vlastne cudzia bola aj ľuďom v tej dobe, teda aspoň väčšine. Videli mohutný stroj, ktorý údajne dokáže všetko, ale bežný smrteľník sa neodvážil ani len tušiť, ako ho čo i len naštartovať či dať mu príkazy. Nečudo, bolo to spočiatku veľmi komplikované a tejto záhade rozumelo len pár vyškolených ľudí. Názor verejnosti na túto záhadnú mašinu ale zmenili Steve Jobs a Bill Gates. Prvý z menovaných predstavil svoj počítač verejnosti v sympatických rozmeroch s konečne zrozumiteľným ovládaním a prevedením sympatickým bežnému človeku. Z vedeckého a nadmieru nudne pôsobiaceho stroja sa tak pomaly ale isto stáva miláčik bežných rodín. Ale revolúciu priniesol aj Bill Gates a to tým, že do počítačov nainštaloval operačný systém s názvom MS DOS.

diskety

MS bola skratkou je firmy Microsoft a skratka DOS značila Diskette Operating System, čiže operačný systém, pomocou ktorého ste mohli dávať do počítača programy cez prenosné diskety. Dnes to neznie obzvlášť vzrušujúco ale v 80-tych rokoch to bol revolučný pokrok. Do počítačov sa tak začal inštalovať tento (na tú dobu) veľmi prehľadný operačný systém a navyše ho bolo možné ovládať myškou. Počítače začínajú chytať zrozumiteľnú podobu.

technologie

Píše sa rok 1995 a Bill Gates prichádza s novým operačným systémom Windows 95. Prehľadná pracovná plocha pozostávajúca z ikoniek (okienok) a kurzoru, sýtosť farieb, veľmi prakická manipulácia a obrovský finančný príjem pre jeho stvoriteľa. Neskôr prichádza Windows 98 SE, na ktorom už bolo možné prehliadať webové stránky. Ako to išlo ďalej a akú podobu majú počítače dnes už veľmi dobre poznáte, no pre nás bude zaujímavá úvaha nad ich blízkou budúcnosťou.