Psychických ťažkostí je čoraz viac a trpí nimi stále väčší počet ľudí. Vznikajú nadmerným stresom, dlhodobými ťažkosťami, o ktorých jedine odmieta rozprávať, ale samozrejme sú prejavom najmä dedičnosť, alebo sťažených životných podmienok. Dôvodov môže byť skutočne veľmi veľa a všetky nie sú ani doposiaľ úplne známe, avšak jedno je isté – ide o veľmi vážnu zdravotnú poruchu, ktorá sa môže prejaviť kľudne aj v pokročilom veku, alebo kedykoľvek v dospelosti, či mladosti.

schizofrenie.jpg

Obavy, uzavretosť, nedôvera cudzím, ani blízkym ľuďom, pocity stiesnenosti, ruchu, stresu, neovládanie vlastného života, halucinácie, paranoja. Toto všetko a oveľa viac spadá do strešného názvu tejto psychickej poruchy. Iba na Slovensku sa k nej hlási až približne 50 tisíc ľudí a zvykne sa prejavovať najmä v dospelosti.
V niektorých extrémnych prípadoch môže postihnúť aj menšie deti, alebo príliš starých ľudí. Vek, v ktorom sa však zvykne prejavovať najčastejšie býva spravidla 25. rok života a jej rozšírenosť je po celom svete na veľmi vysokej úrovni, patrí dokonca medzi 20 najčastejších príčin obmedzenosti ľudí. Ľudia trpiaci touto poruchou sa vyznačujú najmä veľkou dezorientáciou a tým, že majú minimálny pojem o tom, čo je skutočné a čo je naopak iba v ich hlave. Veľmi často zvyknú trpieť halucináciami, ktoré môžu byť negatívne, ale aj pozitívne, ale vo všeobecnosti ide o halucinácie spojené s úzkosťou, ohrozením života, prenasledovaním alebo útokom.

tváře.jpg

Často sa zvykne v spoločnosti hovoriť, že schizofrenici majú rozdvojenú osobnosť, nie je to však pravda, „Schizofrenici sa nesprávajú ako dve rôzne osobnosti, ale ich psychické funkcie, ako sú myslenie, vnímanie či emócie nie sú v harmónii, sú akoby rozštiepené,“ vraví MUDr. Ľubomíra Izáková, PhD. Najčastejším spúšťačom tejto poruchy je dedičnosť, ale najmä stres, niekedy sa však objaví aj akoby „len tak, z ničoho nič“.