Mnohí z nás sú opatrní a dokonca aj cynickí, čo sa týka lásky. Nikto nás nemôže obviňovať, keďže štatistiky o láske sú v dnešnej dobe veľmi pochmúrne. Dostávame sa do situácie, kedy sa už pýtame ako dlho bude trvať náš vzťah a nepremýšľame nad tým dobrým. Šťastný koniec, existuje to ešte? Nikdy nedovoľte, aby takéto štatistiky ovplyvnili vaše myslenie a hlavne vaše srdce! Len ono dobre vie, čo chce. Riaďte sa ním za každých okolností a vedzte, že vždy keď príde nejaká búrka budete silní a odhodlaní bojovať, lebo to bude za to stáť. Aj keby to nevyšlo viete, že vy ste to nevzdali a boli tí, ktorí o to stáli.
Štyri typy vzťahov, ktoré sú úspešné a trvalé:

ruce

1. Vzťahy, kde sa odpúšťa
Ako sa vy a váš partner zaoberáte konfliktom vo vzťahu? Nedorozumenia nie sú problémom vo vzťahu, ale to ako sa s nimi vyrovnávate je problém. Silný vzťah sa neusiluje o zmierňovanie konfliktu, pretože tam bude vždy nejaký. V stabilnom, zdravom manželstve argumentovanie nie je znakom záhuby, je to zdravé a prirodzené. Úspešné páry sústreďujú svoju pozornosť na riešenie problémov a nie na útok na druhú osobu. Napokon, po vyriešení odpúšťajú a zabúdajú.

2. Vzťahy, ktoré sú založené na dobrodružstve
Nuda môže byť obrovskou prekážkou trvalého vzťahu. Po období manželstva je pre páry jednoduché dostať sa do týchto šedých oblastí, kde je všetko opakované, predvídateľné, nezaujímavé a nudné. Medzi kariérou, deťmi a všetkými bočnými zásahmi môže byť náročné zostať v kontakte s partnerom. Výskumy ukazujú, že páry, ktoré majú najintenzívnejšiu lásku, sú tie, ktoré sa spolu zúčastňujú na nových alebo náročných aktivitách.

3. Vzťahy, ktoré sú postavené na intimite
Manželský terapeuti naznačujú, že páry, ktoré sú nešťastné so svojim sexuálnym životom budú vo svojom vzťahu ukrývať napätie. A čo je ešte zaujímavejšie: čím viac máte sex, tým viac ho chcete. Funguje to aj naopak: čím menej máte sex, tým menej ho chcete a tým menej sa cítite prepojení so svojím partnerom. Sex posilňuje chemickú lásku. Veľmi šťastné páry majú sex v priemere 74 krát za rok.

srdce

4. Vzťahy založené na dôvere
Dôvera je najdôležitejším prediktorom úspechu dlhodobého vzťahu. Vzťah nebude silný, ak medzi partnermi nedôjde k dôvere. Je váš partner spoľahlivý? A čo naopak vy. Ste dôveryhodný?? Skrývate svoje skutočné pocity? Páry v silných vzťahoch nezachovávajú tajomstvá.