Čo to vlastne je likvidácia spoločnosti s ručením obmedzeným? Je to postup, kde dochádza k pomocou právnych postupov k mimosúdnemu vyrovnaniu majetkových vzťahov. Je to relatívne náročný proces, ktorý pozostáva z mnohých krokov a postupov. Je časovo aj právne náročný. Je s ním spojený rozsiahli komplex právnych a ekonomických vzťahov. Všetko samozrejme smeruje k úplnému a definitívnemu vyrovnaniu a vysporiadaniu všetkých pomerov – majetkových a aj ostatných.

podpisovanie

Cieľom je to, aby nebol potrebný právny zástupca. V tomto zložitom procese likvidácie je nutné dodržiavať veľké množstvo pravidiel, ktoré sú ukotvenú v zákonoch, ako aj povinností, ktoré sú spojené s daňami a aj účtovníctvom. Kvôli tomu je vhodné mať pri tomto procese odborníka, ktorý Vám bude vedieť poradiť a celý proces navigovať. My Vám ponúkame kompletnú likvidáciu spoločnosti aj s vymazaním z obchodného registra. Všetko, okrem zostavenia likvidačnej účtovnej súvahy vyriešime za Vás. Spracujeme zápisnicu z valného zhromaždenia, podpisový vzor likvidátora.

spravodlivosť

Aj podanie na registrový súd, zverejnenie v obchodnom vestníku, oznámenie daňovému úradu a vyžiadame súhlas správcu dane s vymazaním spoločnosti z obchodného registra. Celý proces likvidácie sa dá rozdeliť na tro základné body. Prvý je prijatie rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie. V zákonníku je uvedené, že spoločnosť vstupuje do likvidácie ku dňu svojho zrušenia., pričom sa spoločnosť ručí dňom, kedy túto skutočnosť prijme valné zhromaždenie. Ďalším krokom je samotný proces likvidácia spoločnosti. Posledným krokom je výmaz spoločnosti z obchodného registra Týmto sa končí proces likvidácie. Aj v tejto fáze sa však musí vykonať niekoľko krokov. Ako môžete sami vidieť, je to náročný proces. Preto sa obráťte na nás a našu stránku ezmluva.sk.