Plameniak

Plameniak je veľký farebný vták žijúci v Južnej Amerike aj v Afrike. Plameniak žije aj v teplejších oblastiach južnej Európy a západnej Ázie. Plameniaky…

Muž pre mňa

Každá máme inú predstavu. Súvisí to s rôznymi vplyvmi: S vekom S vzdelaním S rodinným príkladom So skúsenosťou Iný pohľad na priateľa má deva v mladom…

Opatrnosť nezaškodí

Nakupovanie Medzi základné činnosti patrí nakupovanie potravín a základným miestom pre túto akciu je supermarket alebo hypermarket. Obchodné reťazce majú dnes…